• Far og sønn Einar og Annstein Varhaug har tilpasset seg de nye mosjons- og løsdriftskravene i flukt med løsdriftsfjøset. Det er vanskelig å kombinere robotmelking med beiter et stykke unna fjøset, mener de. Odd Pihlstrøm

Mer stordrift: Tusenvis av storfe slipper ikke ut i det grønne

Mange av de nye, store løsdriftsfjøsene i Norge er plassert slik at tusenvis av melkekyr og annet storfe ikke slipper ut på sommerbeite, på tross av nye krav.