• Naboer til Ryfast-prosjektet på Hundvåg plages av støy, rystelser og støv. Barbara Maria Willoughby reiser bort så ofte som mulig under anleggsperioden. Nå vurderer politikere drastiske tiltak. Jon Ingemundsen

Politikere truer med Ryfast-stopp

Politikere vurderer å kreve anleggsstopp for Ryfast grunnet støy, støv og søvnløse naboer.