Arbeidsulykke på Tau

En person er fraktet til Stavanger Universitetssjukehus, SUS, etter å ha fått strøm i seg.