• Mødrene Inger Helen Aanestad (nærmest) og Marianne Larsen er provosert over at denne lekevollen skal erstattes av to meter høyt gjerde for å skjerme naboene mot støy og innsyn i hagene fra barna. Fredrik Refvem

Setter opp to meter høyt støygjerde for å skjerme naboene fra barna i Jønningheia barnehage

Uten å involvere barnehagen, uten å utrede støy eller solforhold fjerner Sandnes Eiendom en lekevoll i Jønningheia barnehage og setter opp et to meter høyt støygjerde.