• Elise Malmberg gjør klart til gjenåpning i Kirkegata. Jon Ingemundsen

Sjokoladepiken gjenåpner på lørdag

Men bare i ett av sine tidligere lokaler.