Gløtt inn i ett av de mest lukkedesamfunn

Menigheten Samfundet er en av Norges mestlukkede religiøse bevegelser. De har avdelinger i Kristiansand ogEgersund. Nå står Grete Vabo fram og forteller om livet somlomelending.