Fra himmelen til folket

I går jobbet ungdommene i Nummer 13 febrilskmed å få en stang som gikk nesten til himmelen. EM-kampene skal uttil folket.