Fikser skoler for 64 millioner

Gjesdal kommune bruker 64 millioner kronerpå skolebygg. Nå pågår arbeid til 17 millioner kroner på Ålgårdskole.