Framtidsutsikter fra Jåttåbyens tak

I Stavanger er det spennende å værebyplanlegger. Byen har en dynamikk og friskhet som gjør det lettereå få til nye ting enn for eksempel i Bergen, som virker myetregere.