Kjær buss kjører på siste verset

Den kjente og kjære Bydelsbussen som går fra Fiskepiren og nesten opp til sykehusdøra, er snart en saga blott.