Sparte historisk strandsone

Sandnes Havn får underlegge seg mer areal på Norestraen, men ikke den vesle stranda Somaneset.