• Det brant i natt kraftig i Time kommune. Carina Johansen

Totalforbud mot ild utendørs

Svært brannfarlig etter godværsperiode i Rogaland.