• Sahfana M. Ali er Aps gruppeleder i levekårstyret som behandler denne saken den 13. mai. I Stavanger er Ap i opposisjon. Lars Idar Waage

De husløse: Politikerne famler etter løsninger

"Vi har sviktet de svakeste av de svake", sier Aps Sahfana M. Ali. "Dette er det største problemet vi har i Stavanger", sier KrFs Marit Hølland Paulsen. Hvilke tiltak foreslår de så for de husløse?