Lokal rypefred

Rypejegere plaffer løs i li og fjell. Men på Handeland, Tjørhom, Sinnes og Kvæven kan rypene flakse fritt avsted uten å få hagladninger etter seg. Her har grunneierne innført lokal rypefredning i påvente av at Rogaland fylkeskommune skal legge ned våpnene på sin 67.000 dekar store eiendom Valevatn høsten 2001.