Katastrofalt for Finnøy

Ei halvering av tilbodet i nordre del av Finnøy-sambandet kan bli sett i verk den 1. april.