Barna rammes hardest

Det er de aller svakeste barna som rammes iFO-streiken: De som bor i beredskapshjem, på institusjoner ellersom trenger psykiatrisk hjelp.