Farmen-Frank er ikke alene

I dagens "provinsen" tar Klippenberg for seg de totalt uforståelige dialektene vi har her på Sørvestlandet.