- Byteltet må bli kommunalt

Stiftelsen Byteltet sliter med gjeld og dårlig inntjening. Nå ber styret Eigersund kommune overta driften.