Hurtigferjer trenger penger

Vegdirektoratet og Statens vegvesen Rogaland anbefaler hurtigferjer i Tausambandet forutsatt at direktoratet får mer ferjepenger.