Strid om reservedeler fra foster

Helsetilsynet vil avvikle forbudet mot forskning på befruktede egg. Formålet er å dyrke fram reservedeler til syke kropper.