• Flybussen har hatt en passasjervekst på 33 prosent i uke 12, etter et forbedret tilbud med flere avganger. Tor Gunnar Tollaksen

Flere reiser med flybussen

Flybussen har hatt en passasjervekst på 33 prosent i uke 12. Denne økningen overstiger veksten i antall flypassasjerer over Sola Lufthavn samme uke. Flypassasjerveksten var på nærmere 10 prosent.