Skjenking for eldre utsatt

Mangelfull saksutredning gjorde at kommunestyret i går utsatte å ta stilling til søknad om skjenkebevilling ved Kjerjaneset Bo og Servicesenter.