Jubel for Jåttåvågen

Vikinghordenes medlemsblad jubler for stadion-alternativet i Jåttåvågen. Tilhengerne er blitt sterkere i troen etter at Eiganes krasjet i formannskapet. I det kommende nummeret av Vikingtokt, Vikinghordenes medlemsblad, blir stadionforslaget i Jåttåvågen hyllet av medarbeider Knut Husdal. Han skriver i bladet at han aldri har hørt om noe stadion som har de samme mulighetene som dette.