Vertskommunene vil ha mer penger

Etter flere møter denne uken, tror Eigersund-ordfører Marit Myklebust at vertskommunene etter HVPU-reformen vil få en lønns— og prisjustering av tilskuddet fra staten.