Kontant nei til eiendomsskatt

Det blir ingen skatt på næringseiendommer i Sola i denne omgang.