Utgreiing om tunnel

For eigen rekning betaler Forsand kommunen 60.000 kroner for at Asplan Viak Stavanger skal laga ei utgreiing av tunnel frå Espedal i Forsand til Frafjord i Gjesdal.