Justisdepartementet sa nei til Vikevåg

Et knapt flertall i kommunestyret i Rennesøy ville bosette den pedofili-dømte mannen i trygdebolig i Vikevåg. Men Justisdepartementet sa nei.