Fagre ord til søppeltømmere

Utvalg for tekniske saker roser renovasjonsarbeidernes innsats.