Viksveens redegjørelse for retten, del I

Viksveens forklaring til spionsiktelsen — ut fra hans begrensede innsyn. Gitt Oslo forhørsrett mandag 23. oktober 2000. Til Oslo forhørsrett I. Innledning I henhold til påtaleinstruksens § 8-2 skal jeg ha anledning til å gi en sammenhengende forklaring om det saken gjelder og herunder gis anledning til å gjendrive de grunner mistanken beror på. Jeg ber derfor om at jeg innledningsvis får gi en slik forklaring. For å lette protokolleringen har jeg laget et manus hvor det vesentligste av forklaringen er gjengitt.