Stavanger neste?

STAVANGER: Nær sagt alle miljøtekniske undersøkelser som er foretatt på bunnen i Stavangers havnebasseng viser sterke konsentrasjoner av blant annet miljøgiften PCB. Inntil nå har det meste fått ligge i fred. Ved nybygg ut i sjøen har resepten vært å legge fiberduk over miljøsyndene og dumpe stein oppå.