Dette tilsvarer 0,8 i promille

Teksting på mobilen mens du kjører bil tilsvarer å kjøre med 0,8 i promille, viser en amerikansk undersøkelse.