• Jærrådet har laga opplegg for Jærkommunane sitt arbeid med kommunereformen. Framme frå venstre Ane Mari Braut Nese (ordførar i Klepp), Tor Eivind Moss (varaordførar i Gjesdal), Frode Fjeldsbø (ordførar i Gjesdal), Knut Underbakke (rådmann i Gjesdal), Torunn Austdal Rasmussen (varaordførar i Klepp), Ivar Undheim (rådmann i Klepp), Stanley Wirak (ordførar i Sandnes), Bodil Siversten (rådmann i Sandnes), Reinert Kverneland (ordførar i Time), Brit Nilsson Edland rådmann i Time), Tone Storesætre (sekretær), Petter Lorentz Stabel (varaordførar i Time), Mons Skrettingland (ordførar i Hå), Tore Sirnes (rådmann i Hå), Sveinung Lode (varaordførar i Hå). Egil Ø. Nærland

- Handlekraft pregar jærkommunane

Nærhet til innbyggjarane og godt samarbeid, meiner rådmennene er positivt med kommunane slik dei er i dag. Større fagmiljø vil vera ein styrke ved samanslåing.