• Aktor Tormod Haugnes informerte retten (og gårdsbrukeren selv) at gårdsbrukeren fra Hordaland er siktet i sakskomplekset. Anders Minge

- Hæ, er jeg også siktet i hasj-saken?

Under utspørringen av vitner og siktede i hasj-rettssaken har det kommet frem at det tiltalte samboerparet har fungert som bank for et tosifret antall personer.