• Jeg vil absolutt anbefale appen til barn, ungdom og foreldre som trenger råd mot mobbing i skolen, sier barneombud Anne Lindboe. Siv Dolmen

Barneombudet og Redd barna ber alle om å spre mobbe-appen

Barneombud Anne Lindboe og Redd Barnas Kaja Hegg mener "Stopp mobbing i skolen"-appen bør spres til flest mulig elever og voksne.