• 240413SveinTuastad4.jpg Carina Johansen

- Dette er systemsvikt

-Det er heilt klart urimeleg at uføretrygda skal koma dårlegare ut av politisk arbeid enn andre, seier statsvitar Svein Erik Tuastad.