• Rådmann i Randaberg Magne Fjell og økonomisjef Per Blikra foreslår noen kutt i kommunebudsjettet 2012, men forteller at de samtidig nesten slipper å låne penger til investeringer i 2012 og 2013. Jan Tore Glenjen

Randaberg unngår store kutt, betaler gjeld

Randaberg kommune har gjort tomtespekulant av seg, det viser igjen i kommuneøkonomien.