Krangler fortsatt om ekstra skolemillioner

Opposisjon og posisjon var langt fra enige da 15 ekstramillioner til Stavanger-skolen ble fordelt.

Publisert: Publisert:

Dag Mossige (Ap) i kommunalstyret for oppvekst mener flertallspartiene bedriver brannslokking og at det er et strukturelt problem i Stavanger-skolen. Foto: Fredrik Refvem

 • Andreas Veggeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I et ekstraordinært møte i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger torsdag kveld, ble det bestemt hvordan ekstrabevilgningen på 15 millioner kroner til Stavanger-skolene skal fordeles. Formannskapet har tidligere vedtatt å bevilge pengene til skolene, men overlot til oppvekststyret å fordele.

Måtte på gangen

Usikkerheten i det ekstraordinære møtet ble fremtredende da oppvekstdirektør Helene M. Ohm kom med informasjon om at potten satt av til kategorielevene i årets budsjett ikke vil være nok. Kategorielever er elever med særskilte behov som krever ekstra ressurser. Disse opplysningene førte til at grupperingene avbrøt kommunalstyret og flertallspartiene gikk på gangen for ekstraordinært gruppemøte for å kunne ta stilling til saken.

– Jeg er mildt sagt særdeles skeptisk til å ta disse pengene fra kategorielevene. Jeg synes det viser at disse avsatte 15 millionene langt fra er nok, sa Dag Mossige (Ap).

Arnhild Skretting (Sp) poengterte at man ikke skulle ta penger fra noen som helst, men at de 15 millionene er en ekstrabevilgning som man nå diskuterte hvordan skulle fordeles.

Kristoffer Sivertsen (Frp) kommenterte at han syntes det var merkelig at oppvekstdirektøren kom med innspillet om kategorielevene akkurat nå. Kommunalstyrets leder, Sissel Knutsen Hegdal, var også tydelig på at dersom det flagges et behov for endringer på grunn av ressursbehov for kategorielevene, så er dette en sak som må tas opp og få en egen politisk behandling.

– Det skal overholdet ikke være en tvil om at kommunen skal følge lover og regler, sa Knutsen Hegdal.

– Brannslokking

Overfor Aftenbladet i etterkant av møtet fremholder Dag Mossige at han ikke vet hvor godt kvalitetssikret det endelige vedtaket ble, sett i lys av flertallspartienes behandling av saken med ny informasjon og ekstra gruppemøte på gangen. Mossige mener at de ekstra 15 millionene kun er brannslokking og at de manglende midlene i skolen er et strukturelt problem. Han får støtte av Rune Askeland (Mdg) som i møtet uttrykte bekymring for kvaliteten i spesialundervisningen.

– Vi er helt på grensen av det forsvarlige ved flere skoler nå, og det er behov for mer penger også de kommende årene, sa Askeland.

Sissel Knutsen Hegdal (H) og Anne Kristin Vik Bruns (Krf) er derimot ikke enige i at flertallspartiene nå driver brannslokking.

– Skolene har generelt følgt budsjettene hårfint på nesten 100 prosent. Nå har vi en helt ny tildelingsmodell som gjør at det blir noen skjevheter. Det kan være en svakhet med modellen, men det er ikke lett å si allerede etter kun ett år, sier de.

Ifølge Knutsen Hegdal og Vik Bruns er rektorene fornøyde med at det nå løftes inn 15 millioner kroner.

– Nå styrker vi for å lytte til det rektorene sier, og så må vi ha en særdeles grundig budsjettprosess til høsten igjen, sier Knutsen Hegdal.


Slik fordeles ekstramillionene til skolene

Sissel Knutsen Hegdal (H) er leder av kommunalstyret for oppvekst. Foto: Pål Christensen

Kommunalstyret for oppvekst har bestemt hvordan skolene i Stavanger skal fordele en ekstrabevilgning på 15 millioner kroner.

Ungdomsskolene får om lag 7,2 millioner kroner av midlene. Pengene fordeles slik at skolene med overforbruk får dekket dette inn. Vanligvis er det slik at skolene som bruker for mye penger enn budsjettert, må forsøke å ta dette inn igjen påfølgende år.

Gosen skole hadde et totalbudsjett på 50 millioner kroner og endte med et merforbruk på 3,46 prosent. De vil dermed få nesten halvannen million kroner i tildelingen. Revheim skole, som hadde det største overforbruket (8,22%) vil få overført snaue 710 000 kroner. Kristianlyst og Kannik er også blant skolene som får mest, de får begge snaue 900 000 kroner.

Får kompensasjon

Flertallspartiene stemte for å tildele 6,2 millioner kroner for å kompensere de skolene som har fått tildelt mindre budsjettmidler som følge av en ny levekårstildeling. Kort forklart ble det med virkning fra første januar 2018 innført en ny tildeling av levekårsmidler til skolene som baserer seg på foresattes utdanningsbakgrunn, familiens inntekt og antall barnevernstiltak i skolekretsen.

Denne endringen har gått spesielt hardt ut over enkeltskoler. Eksempelvis har Våland skole mistet over én million kroner på grunn av endringen. Andre skoler som har merket kuttene godt, er Byfjord (-912 000 kr), Nylund (-690 000 kr) og Gausel (-688 000 kr).

I utgangspunktet foreslo rådmannen at en skulle betale ut 80 prosent av disse tapte midlene til skolene, noe som til sammen hadde utgjort 4,9 millioner kroner. Flertallsforslaget innebar derimot å refundere 100 prosent av de tapte midlene - til sammen 6,2 millioner kroner.

Ingen øremerking

Seks av de elleve medlemmene i kommunalutvalget - flertallet fra H, Frp, Krf og Sp - stemte for å refundere 6,2 millioner kroner. De fem representantene fra Ap, Mdg og Rødt stemte derimot for rådmannens opprinnelige forslag. Årsaken til dette var at flertallets forslag innebar at det ble ingenting øremerket til såkalte kategorielever. Dette er elever med spesielle behov.

Rådmannens forslag var å sette av 2,8 millioner kroner til høstens tildeling av kategorielever, men flertallspartienes vedtak ble å fordele det resterende beløpet på 1,6 millioner kroner «i henhold til ressursfordelingsmodell». Dette er den ordinære måten skolene får fordelt midler på. Noe som betyr at disse pengene er fleksible og kan brukes der det er mest behov, også på kategorielever om det er her behovet er størst.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 2. Ryfast slo fire rekorder: – Helt nydelig i Ryfylke

 3. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 4. Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

 5. Ka då ittepå skilsmissen?

 6. Mann til sykehus etter arbeidsulykke

 1. Dag Mossige
 2. Rune Askeland
 3. Sissel Knutsen Hegdal
 4. Kristoffer Sivertsen
 5. Oppvekst