Fylkestinget: – Altfor høye Ryfast-takster

Ryfylketunnelen åpnes 30. desember, mens snoren klippes for Hundvåg- og Eiganestunnelen i februar. Fylkestinget vil ha gratis i bommen fram til alle tunnelene er åpnet. Foto: Jarle Aasland

De foreslåtte takstene for Ryfast er for høye og gir uforholdsmessig høye merkostnader og vil være skadelige for en felles regional utvikling mellom Ryfylke og Stavanger-regionen, vedtok fylkestinget i en høringsuttalelse til Statens vegvesen.

Les hele saken med abonnement