• Leif Arne Moi Nilsen (Frp) håper at byvekter-spørsmålet kan bli behandlet politisk i løpet av sensommeren. Jon Ingemundsen

Stavanger kan få byvektere i år

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) vil sette inn byvektere i kampen mot grov vold i Stavanger sentrum. Politiet ser positivt på ordningen.