Biltrafikken har økt med 7500 bompasseringer i døgnet

Trafikken er stor på E39 retning sørover før avkjørsel til Ullandhaug, Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus. Bildet er tatt mandag morgen. Foto: Jarle Aasland

Målene med bomringen i Nord-Jæren som ble innført 1. oktober i fjor var å få ned biltrafikken, redusere køene i rushtiden og nå nullvekstmålet. Men ett år etter har trafikken økt med 7500 passeringer i døgnet.

Les hele saken med abonnement