• Thor Magne Seland (H) valget bort Gand menighet for snart to år siden. Mandag gikk soknepresten ut og sa at han likevel vil vie homofile. FOTO: Aasland, Jarle

Seland vender ikke tilbake til Gand

Presten i Gand har falt ned på at han likevel vil vie homofile. - Godt nytt, sier utbryter Thor Magne Seland, som likevel ikke vender tilbake til sin opprinnelige menighet.