• Arne Viste drar onsdag til Oslo for å finne ut kvifor ein av hans tilsette blir nekta å arbeide. Pål Christensen

Tilsett hos Arne Viste har fått arbeidsnekt

Ein av Arne Viste sine tilsette har fått arbeidsnekt av politiet i Oslo. - Dette er ikkje annleis enn andre saker der innvandrarar arbeider utan løyve, seier Oslopolitiet.