Foreldrene må betale

Bystyret fulgte opp formannskapets vedtak om at økt statlig tilskudd til barnehagene ikke skal komme foreldrene til gode. Dermed er de uenige med seg selv.