Fire åpne haller for unge

Fire av idrettshallene i Sandnes sto åpne for unge som ville utfolde seg fritt fredag kveld.