• Kommunal- og regionalminister, Magnhild Meltveit Kleppa, kan ikkje lova at kriteria for sjukeheimsbehovet vert endra, men skal sjå på saka. Jonas Haarr Friestad

Kleppa lovar å sjå på sjukeheimstala

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa skal sjå på om det reknestykket som avgjer tilskot til sjukeheimsbygging, er godt nok.