• Jon Ingemundsen

Tog sporet av i natt, store problemer for togtrafikken

Et godstog har sporet av ved Ganddal.