Demens fordobles, tilbudet for dårlig

I år 2050 vil antallet personer med demens i Norge være dobbelt så høyt som nå. Tilbudet til demente er for dårlig, viser en nasjonal undersøkelse. Stavanger mener statens tilskuddskriterier stopper videre utbygging.