• Heidi Hjorteland Wigestrand

- Kva kan hyttefolk gjera for oss?

Suldal kommune med sine 2300 hytter har god trening i å vera hyttevert. Nå vil ein spørja kva gjestene kan gjera for verten.