Frivillighetssentralane i ny drakt

Dei 19 frivillighetssentralane i Rogaland fornyer seg i dag og har i det høve oppretta ein ny felles nettstad i Rogaland.