Skolebussen skled av veien

Flere barn blir forsinket til skolen i Suldal i dag på grunn av glatte veier. Sjåfør og foreldre har sett seg lei på manglende salting.